Jedno sezení zpravidla trvá mezi 45 a 60 minutami (u fast EFT a pozitivních afirmací většinou stačí i 30 minut). Jedná se o kombinaci rozhovoru a jemného poklepávání na meridiánové body na těle, při kterém klient opakuje vytvořenou frázi. Cílem je najít ve vzpomínkách příčiny problémů, které klient nyní zažívá, a uvolnit je tak, aby nad ním nadále neměly moc. Úleva většinou přichází již během jednoho sezení, ale dost často je problém uložen hluboko, a tak je potřeba terapii během několika týdnů opakovat.

Průběh EFT terapie.

Kolik terapie stojí?

Ceník EFT terapie najdete na této stránce.

Co když EFT nefunguje?

Občas se stává, že i přes veškerou snahu nedojde po jedné terapii k výraznému zlepšení potíží. Kde může být problém:

  • klient se podvědomě nechce změnit (daný stav mu vlastně vyhovuje)
  • nedostatečně specifikoval problém, jeho zadání bylo příliš obecné (např. „mám pocit, že mě nikdo nemá rád“)
  • klient vynechal zahajující prohlášení, tzv. upomínkovou větu („I přestože….)
  • člověk má na sobě energetické toxiny, které proceduře brání

Pokud EFT terapie nepřinese po jednom sezení výrazný účinek, lze ji podpořit také užíváním Bachových esencí na míru.